Kommunikation med filosofisk omtanke

January 17, 2023
Kommunikation, bæredygtighed, PR og business

Af Mille Egelund Henriksen

Stifter af AGENDA, Asbjørn Riis-Søndergaard fortæller her om formålet med AGENDA, drømmene om at bringe filosofien i spil i erhvervslivet- og kommunikationsbranchen og hvad det næste år byder på for det nystartede bureau.

Hvad er AGENDA?

"Et kommunikationsfirma med ekspertise i PR, strategier og SoMe. Filosofisk funderet, værdibaseret og et passioneret fællesskab, der tænker meget i ansvarlighed. Et arbejdsfællesskab af gode mennesker der elsker at få alt det dejlige i verden til at vokse, og lave kommunikation med omtanke. 

Vi prøver at gøre hverdagen mere simpel, spændende og sammenhængende, så det bliver mere inspirerende at leve, gå på arbejde, udvikle sig selv, passe på hinanden og planeten. Vi tror på at vores kunder kan mærke at vi elsker livet og at vi kan skubbe dansk erhvervsliv i en mere humanistisk retning, uden at kompromittere det kommercielle fokus." 

Hvorfor startede du AGENDA? 

"I 2019 startede jeg ud som selvstændig oplægsholder og rådgiver i kommunikation. Målet var at skabe mere fokus på ansvarlighed i erhvervslivet både i forhold til sociale problemstillinger, økonomiske forhold samt klima- og miljødagsordenen. 

Jeg har holdt omkring 50 foredrag og oplæg rundt i hele landet på tværs af sektorer og brancher, skrevet en række indlæg i Politiken, Kristelig Dagblad og Børsen, produceret en podcast, og været aktiv i debatten med et filosofisk take på den grønne omstilling, som bl.a. handler om at tale om det gode liv, de gode værdier og det ansvarlige mindset.

Nu har jeg så brugt den platform til at starte et kommunikationsbureau i 2022, som er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at kommunikere deres bæredygtighedsindsatser så ansvarligt som muligt til deres målgruppe. Vi er foreløbigt to ansatte, men det er da tanken at det skal vokse, i takt med at agendaen fylder mere og mere i samfundet" 

Vi fokuserer bl.a. på at være dygtige til at få indhold på sociale medier og andre platforme til at være ordentligt, sjovt, tankevækkende og ansvarligt. Vi vil gerne udfordre status quo og hjælpe virksomheder og deres kunder med at skrue op for hverdagsaktivismen på forskellige områder." 

Hvad laver I i AGENDA? 

"Vi har en række kunder i bl.a. fødevarebranchen, byggebranchen og i NGO-regi, som vi hjælper med kommunikation og sociale medier på månedlig basis. Derudover er vi partnere i diverse projekter, og så holder jeg stadigvæk oplæg om Virksomheders ansvarlighed i det 21. århundrede. Det her med, at få flere humanistiske værdier ind i erhvervslivet er en global mega trend, som vi gerne vil bidrage til."

Asbjørn Riis-Søndergaard. Foto: Dennis Emig

Hvad er I de bedste til?

"Vi vil helst ikke bygge videre på konkurrencesamfundets stressende præmis og business jargonen om, at man absolut skal være bedst hele tiden, men vi fokuserer 100 procent på at være dygtige til at få indhold på sociale medier og andre platforme til at være ordentligt, sjovt, tankevækkende og ansvarligt. Vi vil gerne udfordre status quo og hjælpe virksomheder og deres kunder med at skrue op for hverdagsaktivismen på forskellige områder.

Vi er meget søde generelt, synes vi selv, i vores værdier, væremåde og arbejdstilgang, men vi kan bestemt også godt finde skarp kant, humor og power, når det kommer til at arbejde med vores kunders kommunikation." 

Hvad mener du med ansvarlighed?

"Jamen ansvarlighed er jo at passe på sig selv, hinanden og omgivelserne i sit liv. Når man går på arbejde, skal man ikke være med til at udnytte og undertrykke mennesker, forringe biodiversiteten og påvirke klimaet negativt. Det skal være muligt at kunne leve et godt og reflekteret liv baseret på værdier og livsfilosofiske overvejelser. Det skal være muligt at kunne gå på arbejde og vide at man bidrager til at gøre noget godt for samfundet, planeten og dem der har det svært. Det er ikke længere idealisme, det er en personlig livsstil, en erhvervsfilosofi og en samfundsmodel, der kræver, at vi alle tager ansvar for at løfte vores verden et andet sted hen." 

Vi er rigtig søde generelt, synes vi selv (smiler), i vores værdier, væremåde og arbejdstilgang, men vi kan bestemt også godt finde skarp kant, humor og power, når det kommer til at arbejde med vores kunders kommunikation." 

Hvorfor hedder I Agenda?

"Fordi vi er dygtige til at sætte fokus på 'agendaen' i forskellige sammenhænge, og det har alle virksomheder brug for. Det er altafgørende at virksomheder tager den grønne omstilling seriøst, og implementerer ansvarlighed i alle led af virksomheden, da det vil være en forudsætning for både at være konkurrencedygtig, fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere samt for at opretholde virksomhedens samfundskontrakt og eksistensberettigelse.

Derudover kommer Agenda af det latinske udtryk for ’ting der skal gøres’, og skal derfor også indikere, at vi har øjnene på bolden og starter hver dag med at lave en to-do liste, som vi elsker at nå i mål med."

Hvad drømmer I om fremtiden bringer?

"I 2023 skal vi hjælpe endnu flere ansvarlige virksomheder med kommunikationsopgaver, fortsætte formidlingen på forskellige platforme samt sætte et positivt aftryk på det danske samfund i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. 

Og så skal vi finpudse vores egne platforme, værktøjer og metoder, og udvikle os med den nyeste viden og indsigt inden for vores fagområder. Og ikke mindst vokse som mennesker i vores øvrige relationer og livssfærer.

Det bliver endnu et fantastisk år!" 

Ready to challenge status quo?
We have relevant insights, skills, and the experience to help you elevate your brand.
start the Conversation