Vi unge vil ikke være ”generation hamsterhjul”

September 9, 2019
Millenials working

Publiceret af POV INTERNATIONAL (https://pov.international/vi-unge-vil-ikke-vaere-generation-hamsterhjul/)

Af Lasse Alfastsen, socialiværksætter, medstifter af Sustainable Change Makers og kommunikationsrådgiver, og Asbjørn Riis-Søndergaard, filosof, medlem af Sustainable Change Makersog foredragsholder

Sommerferien er forbi, og arbejdet kalder på ny. For mange mennesker repræsenterer sommerens solbadning og jordbærspisning en tiltrængt pause fra stress og jag som følge af en storarbejdsbelastning i hverdagen. Udtryk som ”at trække stikket”, ”få et hårdttiltrængt pusterum” eller ”lade batterierne op” hører vi hyppigt, når ferien rykkertættere på. Særligt hos jævnaldrende unge, der er ansat i en stor virksomhed, hører vi udtrykkene. De føler sig udkørt og udbrændt, før de for alvor er kommet i gang med deres karriere. Det er både en stor skam og et unødvendigt faktum.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har hver femtekvinde og 13 pct. af mænd i alderen 25-34 dårligt mentalt helbred. Derudover har 14 pct. af de beskæftigede iDanmark, svarende til 380.000 mennesker, oplevet stresDer er formentlig mangemørketal i disse statistikker, da tematikkerne fortsat er tabubelagte for mange unge.

Samtidig ved vifra God Arbejdslyst Indeks 2019[3], at de unge føler, at de har mindre indflydelse på vigtige beslutninger, der påvirker deres arbejdsplads– særligt i forhold til deres erfarne kollegaer. Udover at mange unge er pressede på en lang række fronter, er vores påstand, at en overset faktor i forklaringen af sådanne statistikker kan skyldes, at mangeunge føler manglende mening i arbejdslivet.

Et opgør med meningsløst arbejde

Mange unge, der selv har mulighed for at vælge, selekterer nemlig arbejdsplads ud fra overbevisningen om, hvad der er mest meningsfuldt for dem i deres eget liv. Meningsfuldhed er i det hele taget et tema, der bliver diskuteret flittigt i samfundet. Tiden varsler et opgør med det meningsløse og planetdestruktive arbejde. Det er vigtigt for den ungegeneration, at dét at stå op om morgenen og gå på job bidrager til livsglæde.

De fleste kender til mareridtsfølelsen af at spæne rundt i et hamsterhjul, der hamrer derudaf, med det ene simple formål at holde hjulet rullende. Et meningsløst formål, der kan få selv den mestihærdige og fokuserede sælgertype til at tænke: ”Er det virkelig det værd?”.

Klimakrisen sætter en stor, tyk stregunder en trendende følelse: Unge vil ikke længere bidrage med viden, ekspertise og lange uddannelser til at opretholde et meningsløst og planetopslidendevækstparadigme. Vi siger i stigende antal fra. Det gælder både unge i millenial-generationen’ (født mellem 1983-1994), som vi selv er en del af, ogden helt unge generation, ’Generation z’ (født mellem 1995-2002). Vi mennesker bruger i gennemsnit en tredjedel af vores liv på at arbejde, så det skal være meningsfuldt, hvad vi bruger vores tid på.

Sysifos-myten i det moderne højteknologiske samfund

I de sidste 10 år har vi fået tudet ørernefulde med formaninger om, at kloden er ved at bukke under for vækstpresset, at fremtiden er decideret usikker, og at vi skal skære ned på bøffer, iPhones og flyrejser. Samtidig viser tal fra GodArbejdslyst Indeks[4],at især unge er bekymrede for fremtiden. Alligevel forventes mange unge at møde op på arbejde hver evig eneste dag for at producere produkter og services, der på den ene eller anden måde bidrager til at øge presset. Det giver ikkemening for os. Sisyfos-myten fra det antikke Grækenland har aldrig været meretydelig og relaterbar i det moderne højteknologiske samfund.

Vi vil ikke arbejde for, eller på andenmåde bidrage til, virksomheder, der ikke støtter op om en bæredygtig og sundudvikling af vores samfund.

Der skal så vidt muligt være en tydeligsammenhæng og et positivt formål i alle aspekter af livet – både når vi forbruger, arbejder, er sociale og opdrager vores børn.

Vi vil have mening – både på arbejde og i privaten

Vi vil føle, at vores arbejde bidrager til en meningsfuld udvikling af verden. Vi vil være medskabere, ikke lønslaver.Vi vil udvikles, ikke udbrændes. Vi vil bidrage til en meningsfuld mission. Vivil leve i trivsel og overskud - både når vi er på arbejde, og når vi er hjemme i privaten.

Glem alt om at lokke med høje lønninger, ekstravagante gager og fede pensionsordninger.

Det er vi ligeglade med – vi vil væreglade og sunde mennesker, der ikke går i seng med et galoperende stresshjertelangt oppe i halsen. Stress, depression og udbrændthed er nemlig blot nogle afde kendte bivirkninger, som manglen på meningsfuldhed og livssammenhæng ofte afstedkommer. 

Sæt en stopper for stressstatistikkerne

Der skal sættes stopper for arbejdsmarkedets pinlige stressstatistikker. Det kræver politisk handling, men det kræver også, at flere virksomheder tager ansvar for at skabearbejdspladser, der er attraktive og rare at være en del af.

Der er intet modsætningsforhold mellem at skabe en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og en høj produktivitet – snarere tværtimod. Høj produktivitet forudsætter, at vi som mennesker er i balance, og vi kan se, at vi gør en reel forskel for andre, hvad end man er iværksætter, projektleder, lagermedarbejder eller kontoransat.

De unge viser vejen

De unge har allerede vist vejen: De er klima- og miljøbevidste, stemmer grønt, køber økologisk og vegetarisk samtkickstarter initiativer, foreninger, onlinefællesskaber og virksomheder med klare bæredygtige formål. Mange har personlige erfaringer med stress og angst og forsøger at navigere på et presset uddannelses- og arbejdsmarked. Vi har mange af dem i vores netværk på tværs af iværksættere, kommunalt ansatte, for personer i foreninger samt medarbejdere i private virksomheder.

Hvis virksomhederne skal være attraktive på fremtidens arbejdsmarked og have succes med at rekruttere unge talenter, så skal de være samfundsansvarlige, skabe bæredygtig udvikling og sikre, at medarbejderne kan fungere som hele mennesker. 

Det er muligt at skabe et meningsfyldt arbejdsliv for de fleste danskere – også i de aldrende industrier. Det kræver ”blot” et nyt strategisk fokus og en forandring af kulturen. Det skal være vore allesambition at skabe livsglæde ved at gå på job. Vi unge vil ikke være ”generationhamsterhjul”. Så hvad venter vi på?

Her er fem gode erfaringer og relevanteindsigter efter både at have ledet og samarbejdet med unge medarbejdere i en årrække:

1.    Drop fokus på lønog personalegoder og fokusér på formålet for virksomheden og virksomhedenssamfundsbidrag.

2.    Spørgmedarbejderen, hvad der gør hans/hendes arbejde meningsfuldt. Hvis ikkemedarbejderen selv har et klart svar, så find svaret i fællesskab.

3.    Tydeliggør løbende, hvordan medarbejderens arbejde bidrager til virksomhedens formål og en positivsamfundsudvikling.

4.    Se dig selv som en coach fremfor en chef. Du er samtale- og udviklingspartner for den unge, somhar valgt at bruge sin dyrebare tid på dig og din virksomhed.

5.    Husk at medarbejderen ikke er ansat for din eller virksomhedens skyld. Han/hun ønsker førstog fremmest at udrette noget med og i sit liv.

[1] https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

[2] https://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.ht 

[3] https://krifa.dk/godarbejdslyst/viden-og-udgivelser/god-arbejdslyst-indeks-2019 

[4] https://krifa.dk/godarbejdslyst/viden-og-udgivelser/god-arbejdslyst-indeks-2019

Need help with sustainability and PR?
We have the strategies to help you developing into a future-proof 21st century business with a new sustainability approach.
start the Conversation