Hvordan kan man bruge filosofien?

June 21, 2019
Statue of a thinker

"Hvad laver en filosof?"

Det spørgsmål får jeg hele tiden, når jeg er ude og holde foredrag, er til rådgivningsmøder eller bare generelt når jeg møder nye mennesker egentlig.

”Det lyder sgu noget fluffy” sagde en ung Venstre politiker fornylig, da jeg svarede på hans spørgsmål om hvad jeg lavede.

Jeg forstår ham egentlig godt. Hvem kender ikke fordommen om den verdensfjerne enspænder, der sidder i en støvet velourstol i et elfenbenstårn og piller sig i navlen, mens han drikker 17 kopper kaffe eller rødvin. Han kan virke virkelighedsfjern, fordi han udelukkende tænker over intellektuelle og abstrakte problemstillinger, uden at formidle ideerne eller sågar lade tankerne føre til reel handling i verden.

Det skal de sgu da. Ellers er det bare intellektuel underholdning, der ikke løser rigtige problemer i verden.

Op i helikopteren

Når det er sagt, så indebærer det at være filosof typisk, at man befinder sig på et højt abstraktionsniveau, når man debatterer videnskabelige spørgsmål eller forholder sig til politik, samfund eller andre af livets vigtige spørgsmål.

Man kan træne sig i at tænke og diskutere på et abstrakt plan, ved at læse filosofiske værker, samt indgå i nysgerrig dialog med andre.
Men jeg tror også at visse mennesker tiltrækkes af filosofien af personlige årsager. Fordi deres tanker drages af at komme op i helikopteren, for at få det fulde overblik og finde svar, mening, visdom eller hvad man nu er til.

Personligt har jeg altid været videbegærlig og nysgerrig på verden og på spørgsmål som: ”hvad er det gode liv og samfund?” og ”hvordan bør vi handle som mennesker?”, ”hvordan hænger verden sammen?”, ”hvad er meningsfyldt?”etc.

Det er filosofiens store spørgsmål og i sidste ende, er det de spørgsmål man beskæftiger sig med indenfor etik & moral, i eksistensfilosofien og i princippet også indenfor logik og metafysik.  

Sådanne spørgsmål er jo abstrakte og generelle. Skal et menneske svare på dem, skal han kunne knytte teorierne til en generaliser case eller en evident kontekst, der underbygger antagelserne.

Det er spørgsmål der kan bruges til at forstå menneskelige tanker, følelser og forestillinger, men også til at forstå forskellige tiders samfund og kulturer, men også til at forstå og lede det aktuelle samfund man er del af, i den rigtige retning.

Det er sådan noget jeg har brugt en del år på at studere og som jeg er uddannet indenfor.

Hvad jeg rent faktisk laver

Som filosofiudannet arbejder jeg med at skabe holdning- og adfærdsændringer ift. områder som etik, moral og eksistens. Jeg har så valgt at specialisere mig i virksomhedsfilosofi, og mere specifikt i PR og Kommunikation inden for ESG-dagsordenen, fordi det er en aktuel og meningsfyldt agenda, som rummer en masse potentiale ift. at løse mange vigtige problemstillinger i tiden.

Og ikke mindst fordi det er nødvendigt at skabe bæredygtige samfund og løse klimaudfordringerne på globalt plan.
På den måde ligger svarene på de store spørgsmål og svæver i den her dagsorden.

Når jeg holder oplæg med udgangspunkt i filosofien, betyder det at jeg er specialiseret i at formidle viden om klima, miljø mv., ud fra en filosofisk vinkel.

Jeg er mao. specialiseret i at hjælpe virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kommuner, politikere mv. med at stille de rigtige spørgsmål og udvikle den rette strategiske bæredygtighedsprofil ift. deres DNA og målgruppe, samt skabe oplysning blandt almindelige mennesker/studerende/borgere. Det handler om at skabe den gode og meningsfulde udvikling, der også er gangbar set fra et forretningssynspunkt.  

Jeg synes faktisk Danmark er et godt samfund, fordi vi har tilstrækkelig velstand og sundhed, til at kigge ud over egen næsetip og beskæftige os med at skabe den gode udvikling i en kompleks global verden, der har bruge for stærke, uselviske rollemodeller, især når det gælder grøn omstilling (cirkulær økonomi, klimalovgivning, bæredygtig livsstil).

Den grundlæggende kurs er god – men vi kan også se, at der ikke skal meget til for kursen kan forskydes, i en kompliceret og sensitiv tid med fake news, ustyrligt mange informationskanaler og influencere. Det er farligt, især i en tid, hvor det haster med at gøre verdens industrialiserede samfund kompatible med planetens klima og genetablere jordens naturlige økosystemer.

Flere filosoffer om det runde bord

Jeg tror der er brug for humanister, kunstnere og filosoffer mv., der er specialiseret i at stille de rigtige spørgsmål, gennem forskellige kreative formater og dermed kan hjælpe med at guide samfundet og konkrete aktører i en bæredygtig retning, hvor mennesket og det gode liv er i centrum. Og jeg tror der bliver brug for flere kreative, fritænkende og kulturelt dannede mennesker i fremtidens cirkulære, automatiserede og digitaliserede økonomi, der kan stille de rigtige spørgsmål, holde os på rette kurs og skabe meningsfulde aktiviteter, bæredygtige virksomheder og mellemmenneskelig livsglæde.

Mit eget konkrete arbejde er at holde foredrag og oplæg, facilitere workshops/events, moderere debatter og styre konferencer, samt at rådgive og formidle gennem det skrevne og levende ord i forskellige formater såsom bøger, podcasts, artikler, blogindlæg etc., og derigennem skubbe på en bæredygtig udvikling.

Der er mange målgrupper for dette arbejde, på tværs af aldersgrupper, brancher og sektorer. Men grundlæggende handler det om at skabe grøn og social ansvarlig dannelse i det danske samfund. Og det er jeg heldigvis ikke den eneste der arbejder for!

Need help with sustainability and PR?
We have the strategies to help you developing into a future-proof 21st century business with a new sustainability approach.
start the Conversation