Intet amen, kun et high-five for os

January 3, 2022

Det kan jo lyde en smule tørt, repetitivt og kedeligt, men vi er nødt til at blive ved med at tale om bæredygtig udvikling og finde hver vores unikke faglige og personlige kobling til dagsordenen.

For mig er der en naturlig kobling, der handler om at bruge de filosofiske spørgsmål til at blive klogere på hvordan man er menneske midt i en klimakrise og hvad man skal tænke og gøre, for at bidrage til en bæredygtig fremtid. 

Jeg rådgiver bl.a. virksomheder i strategisk kommunikation baseret på bæredygtighed. Det er ofte sådan noget med at gennemgå SCOPE 1, 2 og 3, udvikle grøn storytelling, sikre anstændige arbejdsforhold, autenticitet i ledelse og indsigt i problemerne med greenwashing. Mange tror at bæredygtighed kun handler om CO2, dekarbonisering og energiforsyning. Men begrebet bæredygtighed refererer til den daværende norske premiereminister Gro Harlem Brundtlands (f. 1939) definition, hvor der både er tale om den sociale, miljømæssige (natur, klima) og økonomiske bæredygtighed.

Den sociale dimension handler både om den måde vi er sammen på i samfund og om den personlige trivsel og velvære. Et område der også rækker ind i virksomhederne og arbejdslivet, hvor det at føle sig godt tilpas, undgå stress og føle mening er et værdigt krav for medarbejdere i det 21. århundrede.

Jeg betragter det som en vigtig opgave at sikre den bæredygtige omstilling i virksomheder og jeg synes det er inspirerende at møde iværksættere og etablerede forretningsfolk og tale erhvervsfilosofi i forhold til det 21. århundredes store udfordringer og jeg har brugt 6 år på at forfine min personlige tilgang til CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG (Environmental Social Governance). Jeg tror og håber, at når tilstrækkeligt mange mennesker kæmper for det, så kan vi skabe en visionær verden baseret på ansvarlighed, anstændighed og venlighed.

Men det jeg er allermest passioneret omkring, er almene filosofiske spørgsmål som: Hvad er en god moral overhovedet? Hvordan balancerer man det at være et fejlbarligt menneske og have en høj moral? Kan man forbedre sin samvittighed og blive mere empatisk? Hvordan bevarer man sin personlige, samfundskritiske frihed i identitetspolitikkens tidsalder og hvordan får man det godt med sit liv, helt ind i hjertet?

Måske det bare er mig der er født med en lille kile i hjertet, der holder det åbent for idealistisk gennemstrømning. Men i min optik, er vi hver især - og sammen - nødt til at finde en kobling mellem et filosofisk syn på god moral og etisk pejling og så den bæredygtige omstilling af verden.

Det er spørgsmål som mennesker altid har stillet og som ikke rummer endegyldige svar. Det er livsfilosofiske spørgsmål som ofte leder videre til spørgsmål om religion, spiritualitet, politisk anskuelse og som åbenbarer forskelle og ligheder mellem os som værdiorienterede mennesker. Men det er også spørgsmål som, i min optik, handler om bæredygtighed.

Det interessante ved de store planetariske kriser (ingen krise, uden nye muligheder for udviklng) og den deraf følgende grønne omstilling af verden, er at det indebærer processer som vi kan påvirke, men som også er langt større end os selv og vores egne partikulære interesser og værdier. 

Måske det bare er mig der er født med en lille kile i hjertet, der holder det åbent for idealistisk gennemstrømning. Men i min optik, er vi hver især - og sammen - nødt til at finde en kobling mellem et filosofisk syn på god moral og etisk pejling og så den bæredygtige omstilling af verden. Man kan spørge sig selv: 'Hvad er min livsfilosofi og tager jeg ansvar for samfundet og min omverden?', 'Behandler jeg andre mennesker med respekt og værdighed?', 'hvad er rigtigt at gøre for at passe på planeten og mine medmennesker', 'hvor langt skal jeg som individ strække mig for at kæmpe for noget i verden og skabe den nødvendige forandring og har jeg overhovedet overskud og mulighed for andet end at passe på mig selv og mine kære?'.

Det er store ord og store bevægelser, der er på spil her. Men det starter stille og roligt i os alle, uanset om man er leder i en virksomhed, borger eller menneske, ved at vi taler med hinanden om disse filosofiske spørgsmål og tuner os ind på hvordan det hænger sammen med den måde vi håndterer og beskytter vores hjem, jorden og vores medmennesker, hinanden. 

Det starter med, at vi finder troen og håbet for menneskeheden i os selv og sætter vores lid til, at vi godt kan skabe den forandring der er nødvendig for at alle mennesker får en chance for at leve godt, beriget og meningsfuldt liv på jorden, også de næste mange generationer.

Det modsatte livssyn er simpelthen ikke en mulighed i min optik. Og det er derfor jeg vælger at bruge en del af min arbejdstid på at holde foredrag, lave podcasts, indgå i debatter og have samtaler med mennesker rundt omkring i hele verden om disse spørgsmål. Ikke for at være en omvandrende prædikant, der forvalter lyset, men fordi disse væsentlige, filosofiske spørgsmål i min optik, rummer nøglen til, at vi sammen kan blive klogere, løfte os ud af armod, uvidenhed og mørke og blive hele mennesker, der sammen kan se en farbar vej for vores fælles samfund, verden og planet.

Der er intet amen i det budskab, kun et high-five for os mennesker, i en tid hvor man kan godt kan miste modet og glemme at stille de væsentlige spørgsmål.


Need help with sustainability and PR?
We have the strategies to help you developing into a future-proof 21st century business with a new sustainability approach.
start the Conversation