Glæden ved det mindste i verden

August 10, 2022
Quality craftmanship


Vores livsstil er finansieret af jordens ressourcer. Men vi har allerede brugt flere af klodens afgrøder og brændstoffer i år, end den selv kan nå at regenerere i perioden. Det er uansvarligt, at vi tillader det, men hvordan tager man så ansvar for at ændre på det og hvad er en bæredygtig livsfilosofi?

Der er selvfølgelig mange niveauer at handle ansvarligt overfor kloden på. Man kan handle som lovgivende magt, som fællesskab eller som virksomhed ved at følge protokoller, standarder og taksonomier. Men i sidste ende er det altid individer der træffer beslutninger gennem disse instanser og selvom enhver handling kan være alt for kompleks og konsekvenserne heraf for abstrakte og svære at gennemskue, er det værd at forsøge og blive klogere på hvordan vi handler ansvarligt og hensigtsmæssigt i vores liv. 

For hvordan sikrer man, at man handler godt og ansvarligt og hvordan undgår man at komme til at handle naivt eller direkte dumt og uhensigtsmæssigt i givne situationer?

Som mennesker står vi hver dag over for en lang række beslutninger om alt fra tøjvalg til hvad vi skal spise og hvad vi bruger vores dyrebare tid på. De kognitive funktioner er generelt hårdt belastede hos individer i de frie vestlige samfund og det er umuligt at agere med et fuldt rationelt overblik i enhver tænkelig situation. Men vi kan bestræbe os på at være etiske – forsøge på bedste vis at tage hensyn til miljøet, klimaet og andre mennesker i vores handlinger. Jeg vil også mene at vi har en vis moralsk forpligtigelse til det, hvis vi vil betragte os selv som værdige mennesker med respekt for livet. 

Den romerske kejser og stoiker Marcus Aurelius (120-180 e.Kr) er kendt for at have sagt ”Glæde i livet, afhænger af kvaliteten af dine tanker”. Den sagnomspundne cæsar havde fat i noget - men hvad er så kvaliteten ved kvalitet og hvad en kvalitetstanke?  

IIona Frey, Julius Caesar, Unsplash

Kvalitet som begreb 

En fortolkning af Aurelius citat kunne være, at kvalitetstanker er refleksioner der genererer visdom, indsigt og forståelse, som reducerer åndelig smerte og dermed højner livsglæden. Jeg vil ligeledes mene at denne type eftertænksomhed medvirker til at bestøve ens handlinger, og dermed danner vækstlaget for en mere bæredygtig udvikling af verden. 

Men før vi når så langt, er det måske godt at dykke lidt ned i begrebet kvalitet. Kvalitet kommer af det latinske qualitatem, som refererer til tings ”dispositioner, natur eller karakteristik”. Det er for eksempel en kvalitet ved et æble, at det har en sød smag – i hvert fald for dem der spiser det. Senere på oldfransk har begrebet været brugt til at beskrive et særligt attribut ved menneskers formåen, som vidnede om højt niveau af dygtighed, for eksempel i forbindelse med at kunne mestre et musikinstrument. Kvalitet handlede om social rang baseret på adelens normer for excellence. 

I nyere tid hører man ofte begrebet brugt i forbindelse med kvalitetstid, forstået som den nærværende tid man investerer i at opbygge en relation til et andet menneske, kvalitetskontrol, som en teknisk sikring af et produkts funktionelle formåen eller livskvalitet, som handler om at føle sig sund, rask og i stand til at tage del i livets mange forskellige begivenheder. 

Kvalitet opleves i kroppen

Men jeg mener også, at man kan tale om kvalitet som et mere generelt mindset, der er retningsgivende for en bæredygtig livsfilosofi, fordi man lærer noget om respekt og taknemmelighed, ved at sætte pris på de essentielle ting i livet. Kvalitet er at være opmærksom og nærværende, så man registrerer de dybe egenskaber ved ting, mennesker og situationer. 

I sig selv og for naturen har blæsten ingen særlig kvalitet – men for os kan den både være funktionel og nyttig, fx. at give vindmøllerne noget at lave elektricitet af, men den kan også give os en oplevelse af velbehag, når vi bliver blæst igennem af en mild sommerbrise, en lun eftermiddag og føler os veltilpasse. Vi kan tilægge blæsten kvalitet og sætte pris på den. Men vi skal turde mærke os selv, vores krop og sanser og hverdagens øjeblikke, hvis vi skal kunne få øje på kvaliteten ved sådanne ting og ved livet generelt. 

Ved at gå til livet med opmærksomhed og en balanceret respekt, der ikke har noget med mindreværd eller berøringsangst at gøre, oplever man typisk følelser som ydmyghed, nærvær og nysgerrighed efter at lære mere. I respekt for livet og tidens forgængelighed lærer man at værdsætte det essentielle. At man kan stå op om morgenen, trække vejret og bevæge sine to ben over til kaffemaskinen. “Vi er knyttet til naturens former ved selv at være en af dens mangfoldige former", som mesterlyrikeren Inger Christensen (1935-2009) er citeret for at bemærke. Vi rummer skønhed, ligesom at naturen viser sin skønhed i smukke blomster, sommerfugle og glinsende bølgebrus. Vi kan vælge at se det gode - at der findes langt flere hjælpsomme, passionerede og humoristiske mennesker, end der findes onde, egoistiske og svinske mennesker i verden. 

Vi har en vilje til at vinde over de af mørkets kræfter vi måtte have i os. Det er nogle af de essentielle ting ved livet, man lærer at værdsætte med et kvalitetsmindset. 

Glæden ved det mindste 

Et kvalitetsmindset handler om at sprede glæde og give noget tilbage, som tak for alt det fantastiske man har fået mulighed for at opleve i livet. I disse handlinger udviser man værdsættelse – og værdsættelse er porten til at opleve den ekstra magi, der gør livet større.  

’Under snakken / omkring bordet elsker jeg / lyset af en flaske / forstandig vin. / Måtte man drikke den, / måtte man mindes, / for hver gylden dråbe, / topasgult glas / eller purpurrød øse, / at efterårets sure slid / endte med at fylde / tønderne med vin, / og måtte den mistrøstige / under al sin gøren og laden / lære at huske jorden og sin pligt: / at forkynde frugtens lovsang.’

Ode til vinen (Elementære oder)

Sådan skrev den chilenske digter Pablo Neruda (1904-1973) i sine ‘Elementære oder’ der udkom som tre digtsamlinger i løbet 1950’erne. En slags hyldest til essensen i almindelige hverdagsting som citroner, sokker eller månen over havet.  

Hans evne til at være begejstret over helt almindelige ting, vidner om et kvalitetsmindset, der danner grundlag for en bæredygtig livsfilosofi, fordi vi med denne tilgang, passer bedre på jordens ressourcer, på vores helbred, på hinanden og på livet. Vi værdsætter kvaliteten i de små og store ting. Mangofrugtens gyldenmodne kulør. Tekstilproduktets flotte design og materialets fald. Maleriets følsomme spejling, som kunstneren bag, har krænget frem fra de inderste korridorer. 

Vi går glip af mangfoldige dybder ved at leve i en fortravlet og ureflekteret hverdag med overforbrug og spild.    

Yanapi Senaud, wine, Unsplash

Blik for passion og amore 

For mig handler det bæredygtige valg om at tilstræbe kvalitet. Kvalitet i handlinger, kvalitet i produkter, kvalitet i arbejde, relationer og kvalitet i livet. Ikke perfektion, men opmærksomhed og en fremhævelse af essentielle detaljer der giver et objekt, et menneske, en blomst eller noget andet, sin helt unikke særlighed. Kvalitet koster tit mere, som vores økonomi er indrettet, fordi det er mere tidskrævende at gøre tingene ordentligt og omhyggeligt, med blik for detaljen. Til gengæld har det en længere holdbarhed og vækker dermed også glæde i meget længere tid.  

En unik særlighed som både vokser ud af planeten selv, men som mennesker også har en særlig evne til at skabe, bearbejde og fremkalde gennem fordybelse, passion og amore. 

At tage ansvar og reagere hensigtsmæssigt på dysfunktionelle strukturer og mønstre i verden, er måske at fokusere på at få mere kvalitet ind i hverdagen – som forbruger, i relationer, i sine tanker og som menneske i livet.  

Dét er i hvert fald en tanke, der vækker glæde hos mig. 

Need help with sustainability and PR?
We have the strategies to help you developing into a future-proof 21st century business with a new sustainability approach.
start the Conversation